Waterontharder - alternatief
HomeOver waterontharders - alternatiefOnze garantiesVeel gestelde vragenBedrijvenReferentiesvakbladenOns bedrijf

 


Nederlands English Engels
Choose your language  DISCLAIMER Energy Consultancy Group (ECH)

1) Aanvaarding voorwaarden
De Energy Consultancy Group website wordt onderhouden door ECH. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het gebruik en bezoeken van de website houdt onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. ECH behoudt zich het recht voor deze website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk onaangekondigd aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze website en de disclaimer daarom regelmatig om eventuele aanpassing of wijzigingen te lezen.
Door mondeling, elektronisch of schriftelijk opdracht te verstrekken tot plaatsing aanvaarden zowel afnemer als diens vertegenwoordiger en ECH deze algemene voorwaarden. Bovendien gelden deze Algemene Voorwaarden voor een ieder die van deze website gebruik maakt.

2) Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving en strekking van deze website, waaronder mede begrepen de gebezigde (merk)namen, afkortingen, teksten, afbeeldingen en illustraties, behoren toe aan ECH en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Voor vragen omtrent deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u terecht bij de webmaster: info@waterontharder.info

3) Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie over deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. ECH spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk up-to-date te laten zijn. ECH sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte gegevens en/of informatie en ieder gebruik uitdrukkelijk uit. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Informatie verzonden aan ECH via de e-mail of via deze website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

4) Beschikbaarheid
ECH spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze website.

5) Hyperlinks
(Eventuele) hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan ECH. ECH biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door ECH worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op deze website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar deze website verwijzen.

6) Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van deze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.

7) Privacy beleid
De privacy van de bezoekers aan onze site wordt gerespecteerd door degene die binnen ECH verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de achterliggende procedures. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag. Wij gebruiken uw gegevens voor de verwerking van uw verzoek om informatie en uw bestellingen. Wij leggen het IP-adres en de gegevens die betrekking hebben op uw bezoek vast met als doel onze site te optimaliseren. Dit geldt eveneens voor de gegevens op de in deze website gebruikte formulieren. U heeft het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Eventueel kan de informatie, op uw verzoek, gecorrigeerd worden. U kunt hier onze uitvoerig beleid lezen. Voor meer informatie over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met: info@waterontharder.info

8) Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden
van producten en diensten van ECH.
Op al onze aanbiedingen (producten, adviezen en/of diensten) en alle aan ons verstrekte opdrachten en informatie(s) zijn, onder uitsluiting van enige algemene voorwaarden, de door E.C.H. gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net en die tevens zijn te raadplegen via onze sites. De producten worden aangeboden, gekocht en geleverd volgens de door ons gedeponeerde algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden.
Door mondeling, elektronisch of schriftelijk opdracht te verstrekken tot plaatsing aanvaarden zowel afnemer als diens vertegenwoordiger en ECH deze algemene voorwaarden. Bovendien gelden deze Algemene Voorwaarden voor een ieder die van deze website gebruik maakt.

9) Copyright
Op de inhoud, vormgeving en foto-, cq beeldmateriaal van deze website rusten auteursrechten en eigendomsrechten. Kopiëren van de inhoud of delen daarvan is zonder schriftelijke toestemming van ECH verboden. Mocht ECH tot de conclusie komen dat gegevens ongeoorloofd zijn gebruikt, volgt hierop een factuur van 10.000 euro (tienduizend euro) per overtreding.

All rights reserved. Unauthorised copying, reproduction, rental, public performance or broadcast of this site is a violation of applicable laws. All other trademarks are property of their respective owners. This site is made by Energy Consultancy Group

Bestel direct de Doe-het-zelf waterontharder - alternatief Klik hier voor een vrijblijvende Alpine Waterontharder - alternatief offerte Bestel direct de Alpine Waterontharder - alternatief Bel mij terug Download hier onze waterontharder - alternatief brochure Maak hier uw keuze


Iso 9002 - Sterlab getest
 
 
 
 
 
 
© 1992 - 2024 Energy Consultancy Group  | Disclaimer | Contact | Privacy Statement | sitemap  

Energy Consultancy Group  Centraal Distributiecentrum: Lloydsweg 11 9641 KJ Veendam
Hoofdkantoor: Hoofdweg 122 9695 AN Bellingwolde    BTW/VAT NL004899823B97
K.v.K. 91571812  -  ECH Waterbehandeling - Telefoon: +31 (0)6 45 92 61 27